Tarieven

Fysiotherapie tarieven per 1-1-2012 bij alle Fysiomove praktijken

(Onze tarieven zijn in 2010, 2011 en 2012 gelijk gebleven)

prestatie

Hoogte vergoeding

zitting

€ 30,00

zitting kinderfysiotherapie *

zitting manuele therapie

€ 45,00

zitting oedeemtherapie

€ 45,00

zitting geriatriefysiotherapie

€ 45,00

zitting psychosomatische fysiotherapie *

juridische rapporten

€ 60,00

lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

45,00

telefonische zitting

€ 15,00

screening

€ 15,00

intake en onderzoek na screening

45,00

intake en onderzoek na verwijzing

45,00

eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 45,00

eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport *

groepszitting van twee personen

€ 30,00

groepszitting van drie personen

€ 25,50

groepszitting van vier personen

€ 22,50

groepszitting vijf tot tien personen

17,50

groepszitting van meer dan tien personen *

toeslag voor uitbehandeling

€ 15,00

inrichtingstoeslag

7,50

Niet nagekomen afspraak

€ 22,50

instructie c.q. overleg ouders van patiënt(e) *

meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 60,00

* is niet aanwezig bij Fysiomove

De hierboven beschreven tarieven Fysiotherapie gelden voor patiënten met restitutiepolissen. Tevens voor behandelingen welke niet onder het contract van de zorgverzekeraar vallen en voor fysiotherapie, welke niet verzekerd is.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en gelden de in deze contracten afgesproken tarieven.

logo-fysiomove

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel
Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het “oude” ziekenfondspakket.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de één- en twintigste behandeling en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 2 maal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoedt. De aanvullende verzekering is niet verplicht. Fysiotherapie is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie
Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, het eigen risico, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.kiesbeter.nl

Vergoeding: natura of restitutie
Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven; wat betekent dat voor u?
De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief.