Tarieven

Fysiotherapie tarieven bij alle Fysiomove praktijken per 01-01-2024

prestatie

Hoogte vergoeding

zitting

€ 44,50

zitting manuele therapie

€ 60,00

zitting oedeemtherapie

€ 60,00

lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€ 66,50

telefonische zitting

€ 22,50

intake en onderzoek na verwijzing/ screening

€ 63,50

eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 81,00

toeslag voor uitbehandeling

€ 22,50

Niet nagekomen afspraak € 33,50

meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 85,00

De hierboven beschreven tarieven Fysiotherapie gelden voor patiënten met restitutiepolissen. Tevens voor behandelingen welke niet onder het contract van de zorgverzekeraar vallen en voor fysiotherapie, welke niet verzekerd is.

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en gelden de in deze contracten afgesproken tarieven.

logo-fysiomove

Waarom verzekeren voor fysiotherapie

Het kan gebeuren: een aandoening aan uw spieren of gewrichten. De fysiotherapeut helpt u hiervan te herstellen, uw klachten zoveel mogelijk te verminderen of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Met de juiste zorgverzekering dekt u de kosten die hieraan verbonden zijn.

Goede redenen

De fysiotherapeut is dé specialist in houding en beweging. Ruim 3,9 miljoen Nederlanders roepen jaarlijks hulp in van de fysiotherapeut. Want wie soepel beweegt, leeft prettiger. Of het nu gaat om tillen, sporten, traplopen, werken met de computer of het huis schoonmaken. De fysiotherapeut helpt u gezond en vitaal te worden én te blijven. Niet voor niets waarderen Nederlanders hun fysiotherapeut volgens het CBS met een ruime 8!

Vitaal werken

Werkt uw lichaam niet altijd mee op uw werk? U bent niet de enige. In Nederland hebben 3,2 miljoen werkenden last van RSI-klachten, zo blijkt uit onderzoek van TNO Arbeid. Of u nu met de computer werkt, op een heftruck zit of zorgt draagt voor patiënten. Door een verkeerde houding, herhalende bewegingen, trillingen of intensieve belasting kunt u lichamelijke klachten ontwikkelen. Wie zich tijdig laat adviseren door de fysiotherapeut, kan verzuim op het  werk en hinder bij andere activiteiten in het dagelijks leven voorkomen.

U wilt blijven sporten

Bijna een kwart van alle blessures die Nederlandse sporters jaarlijks oplopen, wordt behandeld door de fysiotherapeut. Met meer dan 5 miljoen behandelingen per jaar zijn fysiotherapeuten de belangrijkste behandelaren van sportblessures.

Hebt u last van een blessure dan kan de fysiotherapeut u in veel gevallen helpen met herstel. Door te behandelen, te adviseren en te begeleiden. Als u er op tijd bij bent, kan hij er ook voor zorgen dat u ernstige blessures voorkomt. En mocht een operatie nodig zijn, dan helpt de fysiotherapeut u om zo snel mogelijk weer op uw oude niveau te kunnen sporten.

Snel weer op de been na een operatie

Hebt u een operatie ondergaan? Of heeft u een deel van uw lichaam langere tijd niet goed kunnen gebruiken door bijvoorbeeld een breuk of blessure? Dan kan de fysiotherapeut u helpen bij het herstel. Hij adviseert en begeleidt u bij de oefeningen die nodig zijn om uw spierkracht en -conditie weer terug te krijgen.

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven

Onafhankelijk zijn en kunnen genieten van uw vrijheid. Hoe ouder u wordt, hoe minder vanzelfsprekend dat wordt en hoe meer moeite u moet doen om zelfstandig te kunnen leven. De fysiotherapeut helpt ouderen en chronisch zieken om hun lichaam soepel te houden en fit te blijven.

Uw kind gezond laten opgroeien

Hebt u een kind met een acute of chronische aandoening? De fysiotherapeut kan uw kind begeleiden, zodat het snel weer beter functioneert en zo min mogelijk tijd hoeft te missen op school. Is uw kind voor langere tijd uit de roulatie of heeft het een lichamelijke handicap? Met gerichte bewegingstherapie helpt de fysiotherapeut u om ontwikkelingsachterstanden bij uw kind te voorkomen.

Zo bent u goed verzekerd voor fysiotherapie

Fysiotherapie wordt maar bij een beperkt aantal chronische aandoeningen vergoed vanuit de basisverzekering. Namelijk alleen bij aandoeningen die op de chronische lijst staan die door de overheid is opgesteld. Veel voorkomende aandoeningen als reuma, hartfalen en versleten gewrichten staan niet op deze lijst en worden dus niet vergoed vanuit een basisverzekering. Veel Nederlanders (zo’n zeventig procent) hebben dan ook een aanvullende verzekering voor fysiotherapie.

Geeft uw verzekering voldoende dekking?

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering, afhankelijk van het soort aandoening dat u hebt. Veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullende verzekering. Of die voldoende dekking geeft, hangt af van uw polis. Sommige polissen vergoeden slechts een beperkt aantal behandelingen terwijl andere onbeperkt fysiotherapie vergoeden.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. Los van de aandoeningen op deze lijst wordt fysiotherapie voor urine incontinentie ook vanuit de basisverzekering vergoed.

Ouder of jonger dan 18 jaar

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Hebt u last van urine incontinentie, dan worden de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Voor kinderen  jonger dan 18 jaar wordt fysiotherapie per indicatie de eerste 9 behandelingen vergoed. Mocht uw kind daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.

Chronische aandoening

Voor de vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen.

Hebt u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Bent u aanvullend verzekerd, dan kunnen deze behandelingen daaruit vergoed worden. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Heeft uw kind een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Fysiotherapie na een operatie

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende of de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Om precies te weten wat een polis vergoedt, moet u kijken naar de polisvoorwaarden, het vergoedingenoverzicht en de algemene verzekeringsvoorwaarden van een polis. Kijk ook goed of het soort fysiotherapie dat u nodig hebt, daadwerkelijk wordt vergoed.

Vergoeding: natura of restitutie

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven; wat betekent dat voor u?

De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief.