Specialisaties

logo-malnova-banejo-naw-gegevens

Scroll naar beneden voor informatie over onze specialisaties:

Algemene fysiotherapie

Oedeemtherapie

Mindfulness

Fysiotherapie bij parkinson en multiple sclerose

Shockwave

Phystrac

Fysiofitness

Endermologie

Power-Plate (trilplaat) training

Groepsbehandeling neurologie

Rugscholing

De algemeen fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra,ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer.
De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, massagetherapie en electrotherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben.
Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.
Alle fysiotherapeuten die bij Malnova Banejo werkzaam zijn, hebben alvorens zich te gaan specialiseren, de opleiding tot algemeen fysiotherapeut afgerond. Voor algemene vragen kunt U dan ook bij ons terecht. Voor meer specialistiser vragen kunnen wij U eventueel doorverwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut uit ons FYSIOMOVE team.
mobilisatie-cwkkngf sticker

Oedeemtherapie

Vochtophoping
U bent of komt in behandeling bij de fysiotherapeut omdat u last hebt van “lymfoedeem”of vochtophoping. Een zwaar of vemoeid gevoel in de arm of het been, een strak en gespannen gevoel rondom de polsen, vingers, enkels, ellebogen of knieën kan het gevolg zijn van vochtophoping. Vaak heeft een patiënt pijn. Behandeling is noodzakelijk om een verdere toename van het oedeem te voorkomen. Hoe deze behandeling plaatsvindt en waarom, zal de fysiotherapeut U vertellen.

Lymfoedeem
Lymfoedeem is vochtophoping die wordt veroorzaakt door een storing in het lymfsysteem. Deze storing kan aangeboren zijn. Meestal treedt lymfoedeem echter op na een ernstige beschadiging van de lymfvaten of lymfklieren als gevolg van een operatie of bestraling.
Lymfoedeem begint met een gevoel van spanning in de huid door de zwelling van bijvoorbeeld arm of been. Lymfoedeem is niet alleen hinderlijk, maar kan ook ontstekingen (“wondroos”) en gewrichtsklachten tot gevolg hebben.

Lymfstelsel
Het lymfstelsel, wat een reinigings- en een afweersysteem is, is een netwerk van lymfvaten en lymfknopen door het gehele lichaam heen. In totaal heeft de mens ongeveer 600 m2 lymfvatweefsel. Lymfvaten nemen weefselvocht op met daarin opgelost, eiwitten, afvalstoffen en schadelijke deeltjes die niet in de bloedbaan kunnen worden opgenomen. De schadelijke deeltjes en afvalstoffen worden in de lymfknopen vernietigd. Met name in de liezen, in de oksels en in de hals zitten veel lymfknopen die als filters werken.

Behandeling
De behandeling van lymfoedeem bestaat uit oedeemtherapie die de volgende onderdelen bevat: manuele lymfedrainage, oedeem- en fibrosegrepen, compressietherapie en bewegings- en ademhalingsoefeningen. In een aantal gevallen zal de fysiotherapeut daarnaast gebruik maken van een drukgolfapparaat of “lymfpress.” De beste resultaten worden verkregen na een intensieve start van de behandeling. Dit betekent, dat u de fysiotherapeut in het begin 3 tot 5 maal per week bezoekt. de duur van de totale behandeling is afhankelijk van een aantal factoren en verschilt per persoon. Om de voortgang van de behandeling te kunnen bepalen, wordt de omvang van het oedeem regelmatig gemeten. Aan het einde van de behandelperiode laat de fysiotherapeut vaak een therapeutisch-elastische kous aanmeten om het verkregen resultaat te behouden.

Manuele lymfedrainage
Manuele lymfedrainage is een techniek waarbij de fysiotherapeut probeert, door een zachte pompende beweging, de vochtopname door de lymfvaten te stimuleren en het functioneren van goede vaten te bevorderen. Hierdoor wordt de opname en afvoer van weefselvocht verhoogd.

Oedeem- en fibrosegrepen
Oedeem- en fibrosegrepen zijn speciale handgrepen die de fysiotherapeut toepast bij bepaalde lymfoedeemgradaties. Door middel van oedeemgrepen kan lymfvocht door het weefsel heen worden geleid naar een plaats waar het gemakkelijker wordt opgenomen. Met fibrosegrepen kan verhard weefsel (“fibrose”) soepeler worden gemaakt.

Ambulante compressietherapie
Deze therapie is een combinatie van zwachtelen en bewegen. Om het effect van de behandeling te behouden, worden ledematen ingezwachteld.
In combinatie met compressietherapie is het van groot belang dat u bewegingsoefeningen doet. Als het oedeem na verloop van tijd niet verder afneemt, laat de fysiotherapeut een therapeutisch-elastische kous aanmeten.

Lymftape
Lymftape is een tapetechniek welke de lymfcirculatie bevorderd. De tape blijft gedurende enkele dagen tot weken zitten. U kunt hier mee douchen, mits U de tape voorzichtig behandeld. Lymftape wordt toegepast als ondersteuning bij de manuele lymfedrainage en/of compressietherapie.
zie www.fysiotape.nl

Bewegings- en ademhalingsoefeningen
De fysiotherapeut leert u specifieke bewegings- en ademhalingsoefeningen aan, die de afvoer van lymfvocht bevorderen. U kunt dit proces verder stimuleren door de oefeningen thuis zelf te doen. Beweging stimuleert namelijk de lymfvaten, waardoor overtollig vocht wordt afgevoerd.
Voldoende bewegen is dus belangrijk, maar let er wel op dat u overbelasting van het lichaam voorkomt.

Zelfmanagement
Zelf oefeningen doen en zelfmassage kan de behandeling ondersteunen. Op Youtube staan hierover enkele interessante filmpjes.

Vergoeding
Veel zorgverzekeraars vergoeden oedeemtherapie uit de “Aanvullende verzekering.” Wij adviseren u te informeren bij uw zorgverzekeraar of dit ook voor u geldt en indien ja, wat de hoogte is van de vergoeding.

Vragen
Voor vragen kunt U terecht bij onze gespecialiseerde (oedeem)fysiotherapeuten: Dominique Apers of kijk voor meer informatie op www.sofzvl.nl, www.nvfl.nl of www.mldv.org.
lymfetape-2 bodyline-zaal-muurfoto

Fysiotherapie en stress- gerelateerde klachten/ Mindfulness

Een beetje gezonde spanning kent iedereen, het is zelfs goed voor een mens. Als echter hetgeen dat van een persoon verwacht wordt aanhoudend meer is dan hij of zij eigenlijk aan kan, kunnen er klachten ontstaan. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn : spierklachten, slaapproblemen en piekeren, hyperventilatieklachten, spierspanningshoofdpijn, vermoeidheid, gevoel van onrust , spanning en somberheid….

Zulke “stressklachten” vragen om een specifieke aanpak. Naast de gebruikelijke fysiotherapeutische technieken, zoals massage en oefentherapie, past de fysiotherapeut bij stress-gerelateerde klachten ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen toe. Methoden die hiervoor gebruikt worden zijn onder andere “Aandachtgerichte Cognitieve Therapie” beter bekend als “Mindfulness”, en ademhalingsinstructies volgens de methode van Dixhoorn.

Tijdens de behandelingen bij de fysiotherapeut gaat de patient samen met de therapeut op zoek naar mogelijke oorzaken van de klacht, wordt de klacht zelf behandeld en leert de patient vroege signalen van te hoge spanning herkennen zodat nieuwe klachten kunnen worden voorkomen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Beatrice Boonman- Pladdet, fysiotherapeute gespecialiseerd in de behandeling van stress-gerelateerde klachten.

Mindfulness

Mindfulness is een “bewuste, open en vriendelijke aandacht die vrij is van veroordelingen “. De patient leert zaken in het leven te bekijken zonder er een oordeel over te geven of een label op te plakken. Net als een kind dat iets voor de eerste keer in zijn leven ziet.

Bij Mindfulness leert de patient zich bewust te zijn van het moment waarin hij leeft. Vaak leeft een mens niet in het hier- en- nu maar is in gedachten in het verleden of in de toekomst. Zo kan er een heel leven al rennend en vliegend onbewust aan iemand voorbij gaan. Door bewust in het moment te zijn herkent de patient negatieve gedachten die spanningen en problemen kunnen veroorzaken. Zo krijgt de patient meer keuzes in het leven. Keuzes over hoe hij wil denken en hoe hij zich wil voelen.

Mindfulness is daarom een effectieve manier om klachten en problemen het hoofd te bieden.

Tijdens de behandeling oefent de patient onder begeleiding van de therapeut. Voor thuis krijgt hij huiswerkoefeningen mee. De oefeningen bestaan uit ademhalingsoefeningen en andere lichaamsgerichte oefeningen ter bevordering van het bewustzijn.

Er is binnen de behandeling ruimte voor het bespreken van gedachten, emoties en fysieke gewaarwordingen. De therapeut neemt uiteraard niet de rol over van de psycholoog.

Beatrice Boonman- Pladdet is onze specialiste in mindfulness.

67

Fysiotherapie bij Parkinson

Leven met Parkinson
De ziekte van Parkinson brengt beperkingen met zich mee. Sommige activiteiten zijn moeilijker uit te voeren zoals het omdraaien in bed of het dichtknopen

van een blouse. Andere activiteiten kunnen trager gaan, zoals lopen of het opstaan uit een stoel. Het is belangrijk om uw eigen beperkingen na te gaan en te erkennen. Maar nog belangrijker is dat u zich richt op activiteiten die u wel kunt uitvoeren.

Wat is Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is Parkinson hetzelfde.

Diagnose
De belangrijkste lichamelijke symptomen van de ziekte van Parkinson zijn traagheid, beven en stijfheid, ook wel ‘bradykinesie’, ‘tremor’ en ‘rigiditeit’ genoemd.

Deze symptomen komen echter ook voor bij een groot aantal andere ziekten.
Er bestaat geen test om de ziekte van Parkinson tijdens het leven met zekerheid vast te stellen. De neuroloog kan de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ pas met 100% zekerheid stellen als, na het overlijden, de hersenen onder de microscoop bekeken worden. Ervaren neurologen kunnen de diagnose wel met een behoorlijk hoge mate van zekerheid vaststellen. Hiervoor is het luisteren naar de patiënt en het lichamelijk onderzoek het meest belangrijk.

Behandeling
Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen af in bepaalde delen van de hersenen. Hierdoor ontstaat een tekort aan de chemische stof ‘dopamine’. Parkinson is niet te genezen en de achteruitgang van de ziekte kan niet worden stopgezet of afgeremd. De behandeling is daarom gericht op het onderdrukken van de symptomen door het dopaminetekort aan te vullen.

De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Deze laatste training vind plaats in sportcentrum Bodyline te Hulst.

Wat is ParkinsonNet?
ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

Voor meer informatie kunt U terecht bij onze parkinsonspecialist, welke is aangesloten bij het ParkinsonNet Zeeuws-Vlaanderen, Dominique Apers. Dit netwerk bestaat naast de neuroloog dr. Breukelman uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes, specialisten ouderenzorg , een psycholoog en parkinsonverpleegkundigen. Dominique is als fysiotherapeut vertegenwoordiger voor Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie vind u ook bij de parkinsonvereniging of op het parkinsonnet.
neurologiegroeplogo-parkinsonnetneurologie-bodyline

Shockwave

Wat is shockwave-therapie?
Shockwave-therapie is een moderne en erg doeltreffende behandelmethode. In de moderne pijntherapie worden de helende eigenschappen van deze shockwave-therapie toegepast voor de behandeling van pijnlijke zones. Net als bij de niersteenvergruizer worden met een apparaat drukgolven opgewekt. Het pijngebied wordt hieraan blootgesteld. Het lichaam reageert met een verhoogde stofwisseling en bloedcirculatie. Hierdoor wordt het lichaam aangezet tot zelfgenezing. Voor de behandeling begint zal de fysiotherapeut eerst een aantal vragen aan u stellen en u onderzoeken.

Dit om een beeld te krijgen van de klachten en om het behandelgebied vast te stellen.

Wat zijn de effecten van shockwave-therapie?
1. Verbeterde doorbloeding in de behandelzone
2. Stimuleren van het genezingsproces
3. Pijndempend effect
4. Afbreken van littekenweefsel en kalkafzetting

Indicaties voor shockwave-therapie
Shockwave wordt toegepast bij:
1. Peesaandoeningen (tennis- golferelleboog, achillespees, kniepees, etc.)
2. Slijmbeursontstekingen
3. Kalkafzettingen in de schouder
4. Hielspoor
5. Spierklachten (bv: rugklachten, triggerpoints, spanningshoofpijn, etc.)

Wat zijn de voordelen?
Al na 2 of 3 behandelingen geeft 80% van de behandelde patiënten aan minder pijn te hebben en blijkt de beweeglijkheid te zijn toegenomen. De behandeltijd is erg kort ( 5-15 minuten per sessie) en er zijn gemiddeld slechts 3-5 behandelingen nodig voor therapiesucces is bereikt. U hoeft niet verdoofd te worden. Shockwave voorkomt vaak injectie of operatie. Verder wordt de oorzaak behandeld en niet de symptomen. Er zijn ook weinig bijwerkingen. Wel kan er direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan.

Direct toegankelijk
U kunt, zowel als inwoner van Nederland als België, zonder verwijzing van een arts contact opnemen met Malnova Banejo voor informatie over de voorwaarden, de kosten en behandelingsmogelijkheden met SHOCKWAVE. Malnova Banejo is aangesloten bij Impuls/ NVMST, de Nederlandse Vereniging voor Musculo- Skeletale Shockwavetherapie.

Voor vragen over de shockwavebehandeling kunt U het best bij onze gespecialiseerde shockwave therapeut Dominique Apers terecht.
shockwave-apparaatshockwave-gel

 

 

Multiple Sclerose

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong-volwassen leeftijd die een ingrijpende impact kan hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. MS gaat nooit over. Het is daarom belangrijk dat iemand met MS zelf leert wat deze ziekte inhoudt, wat de mogelijke gevolgen zijn, hoe klachten en symptomen te verlichten zijn en welke zorgverleners ingeschakeld kunnen worden

Multiple sclerose (afgekort MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Hieronder worden verstaan: de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. Wat is multiple sclerose nu precies en welke vormen zijn er? Welke klachten komen voor? En kan MS worden behandeld? Via de PDF brochure en video verstrekt MS Zorg Nederland hierover de nodige informatie.MS is helaas niet te genezen. Wel kunnen diverse medicijnen de ziekte afremmen en rustiger laten verlopen. Daarnaast zijn er verschillende manieren om symptomen of klachten te beïnvloeden.Fysiotherapie bij MS.Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken. De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, zijn ook andere behandelingen mogelijk. Een fysiotherapeutische behandeling bij MS kan zich richten op:

  • stijfheid bestrijden;
  • spieren en gewrichten beweeglijk houden;
  • spierkracht onderhouden;
  • pijnbestrijding;
  • zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen;
  • een goede ademhaling houden of verbeteren;
  • adviezen over hulpmiddelen;
  • doorbloedingsproblemen voorkomen.

Als de MS stabiel is en er zijn klachten, dan duurt een behandeling meestal een paar weken of maanden. Meestal krijgt de patiënt dan ook een oefenschema mee voor thuis, bijvoorbeeld om beter te leren lopen. In een periode van verergering van de MS-klachten, kan de fysiotherapeut één of meer keren per week spieren en gewrichten soepel houden. Patiënten die gebonden zijn aan bed of rolstoel, kunnen ook thuis behandeld worden.

Omdat vermoeidheid een veel voorkomende klacht bij MS is, zal de fysiotherapeut er goed op letten dat oefeningen niet extreem inspannend zijn.

Over MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken.

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Om haar doelstelling te realiseren bewandelt MS Zorg Nederland twee sporen, namelijk het beschrijven en vormgeven van de meest optimale zorg denkbaar en daarnaast het initiëren, stimuleren en faciliteren van regionale netwerken van deskundige zorgverleners.

Voor Fysiomove is Dominique Apers, fysiotherapeut van Malnova Banejo te Clinge, bij MS Zorg Zeeuws- Vlaanderen aangesloten. In dit samenwerkingsverband werken de neurologen van ZorgSaam samen met onder andere 1e en 2e lijns fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, specialisten ouderenzorg en psycholoog. Naast het bijwonen van het jaarlijkse landelijke MS congres komt dit netwerk enkele malen per jaar bijeen. Dit alles om de MS Zorg in Zeeuws- Vlaanderen zo optimaal mogelijk te krijgen. Dominique is als fysiotherapeut één van de vertegenwoordigers voor Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie vind u ook bij MS Zorg Nederland.

Phystrac

Wie kent er niet iemand met Carpaal Tunnel Syndroom? Er is ook in Zeeuws- Vlaanderen een alternatief voor operatieve behandeling van deze aandoening: Phystrac.

Carpaal tunnel syndroom (CTS)
CTS is een aandoening waarbij de medianus zenuw knel komt te zitten in de polstunnel. De aandoening komt vaak voor. Wel 10 tot 15% van de volwassen bevolking heeft er last van. CTS kan vervelende klachten geven zoals: Nachtelijke pijn en tintelingen in de hand, met name in de duim, wijs- en middelvinger, met in een later stadium krachts – en gevoelsverlies in de hand. De klachten kunnen uitstralen in de gehele arm. Vaak zie je de klachten aan beide handen tegelijk voorkomen. Het komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen. Oorzaken voor deze aandoening zijn meestal een ongunstige werkhouding of zwelling in de pols (denk aan een trauma, ontsteking bij reuma/ artrose of bij zwangerschap).

De aandoening geneest vaak niet vanzelf. De mogelijke therapieën tot nu toe zijn nachtspalk en injectie met cortisosteroid. Als dit niet helpt volgt meestal een operatie. Hierbij wordt meer ruimte in de pols gemaakt. Ondanks de goede resultaten bij operatie, kunnen mensen een tijdje hierna niet werken en er bestaat altijd (geringe) kans op complicaties. Regelmatig komen de klachten na verloop van tijd ook terug.

Phystrac
Er is al een aantal jaren in Nederland een apparaat op de markt, speciaal ontwikkeld voor behandeling van CTS. Er zijn inmiddels in Nederland meer dan 70 locaties waar met dit apparaat succesvol wordt gewerkt. Vanaf 1 november 2012 is ook behandeling in Zeeuws- Vlaanderen mogelijk.

Werking
Het is een apparaat waarbij een herhaalde tractie op de onderarm wordt uitgevoerd. Hierdoor worden structuren, spieren en ligamenten, welke betrokken zijn bij het in stand houden van de klachten bij CTS, ontspannen. Daardoor ontstaat minder druk op structuren in de polstunnel en vermindert het inklemmen van de medianus zenuw.

De behandeling is over het algemeen eenvoudig toe te passen en is pijnloos. Bij 70 procent van de mensen welke met het Phystrac apparaat zijn behandeld, treedt verbetering van klachten op. Hoe sneller behandeld kan worden, hoe sneller en beter het resultaat!

Uit onderzoek blijkt dat 2 jaar na eindigen van de Phystrac behandeling de meeste mensen nog tevreden zijn.

Voordelen
-Voorkomt vaak een operatie.
-Door kunnen blijven werken tijdens de behandelserie, geen arbeidsverlies.
-Kortdurende behandeling van 15 minuten per sessie.
-Vaak na enkele behandelingen al resultaat merkbaar.
-Eindresultaat na gemiddeld 12 behandelingen bereikt.
-Pijnloze behandeling.
-Geen bijwerkingen.

Direct toegankelijk
U kunt, zowel als inwoner van Nederland als België, zonder verwijzing van een arts contact opnemen met Malnova Banejo voor informatie over de voorwaarden, de kosten en behandelingsmogelijkheid met Phystrac.

Voor vragen kunt u terecht bij onze specialist in Phystracbehandeling: Dominique Apers. Meer informatie over phystrac of het carpaal tunnel syndroom kunt u vinden op www.phystrac.com

phystrac-patient1

Fysiofitness/Fitnesstest

D.m.v. training met o.a.; loopband, fiets (ergometer), crosstrainer, Power Plate, bosubal, pulley, gymstick en roeier kan men werken aan o.a. vetverbranding, conditie of prestatie verbetering.
Er is wetenschappelijk aangetoond dat bewegen een gunstig effect heeft op oa: Voorkomen van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type II (ouderdomssuiker), depressieve klachten en osteoporose. Belangrijk dus in deze tijd, waarin onze maatschappij steeds minder beweegt (tv, computer end.).

Wie komen in aanmerking voor deze trainingsvorm? Met name diegenen die meer willen of moeten gaan bewegen, bijv. ter preventie of ondersteuning bij hierboven genoemde ziektebeelden. Ook bij verminderen van lichaamsgewicht, of bij het opvoeren van de belastbaarheid na een blessure of ziekte (bijv. kanker) kunt U op onze moderne apparatuur prima trainen. De training vindt plaats in groepsverband, alleen op afspraak en onder begeleiding van een fysiotherapeut. U kunt U inschrijven voor een groep of zelf een groep van 6 personen aanmelden (vrienden, vriendinnen, ouderen, vereniging end.). Standaard zal voor U met de training begint, eerst een fitheidstest worden uitgevoerd.

Tevens kunt U een afspraak maken als U alleen zo’n fitheidstest wilt laten uitvoeren.

Voor vragen over fysiofitness kunt U terecht bij onze gespecialiseerde fysiofitness fysiotherapeut: Dominique Apers
fysiofitgroep-42345>meetapparatuur

Endermologie

Door middel van een LPG apparaat (genoemd naar de franse uitvinder Louis Paul Guitay) wordt een diepe bindweefselmassage uitgevoerd. Een kop met rollen plukt de huid op en rolt deze uit. Hierdoor krijg je een sterke verbetering van circulatie in bloed- als lymfevaten. Het is een totaalbehandeling van je lichaam, waarbij in minimaal 35 minuten zowel, rug, buik, benen en armen worden aangepakt.
De eerste 10 behandelingen moeten voor een goed resultaat zonder onderbreking 2 maal per week worden uitgevoerd. Daarna wordt gekeken naar het resultaat. Afhankelijk hiervan kan 1-2 maal per week worden doorbehandeld. Wanneer er geen verdere verbetering meer te verwachten is kan in onderhoud worden verder gegaan (1 maal per 4-6 weken). De behandeling is niet pijnlijk. Er wordt bij de behandeling een speciaal (panty)pak gedragen voor meer comfort tijdens de behandeling.

 

Indicaties voor endermologiebehandeling zijn: Cellulitisbehandeling, vermoeide benen, voor- en nabehandeling liposculpture en buikwandcorrectie, littekenbehandeling (brandwonden bijvoorbeeld), oedeembehandeling, stimuleren orgaanwerking (bijvoorbeeld slechte darmwerking) of als algehele lichaamsmassage ter ontspanning en vermindering van pijnklachten.

Voor vragen kunt U terecht bij onze specialisten in endermologie, Chantal Legierse en Dominique Apers, of U kunt meer informatie vinden op lpgsystems of www.endermologie.nl.
endermologie-chantalendermologie

 

Power- Plate (trilplaat)training

Met dit apparaat wordt d.m.v. een totale lichaamsvibratie en een niet al te grote inspanning een wetenschappelijk bewezen positieve invloed uitgeoefend op o.a. spierkracht, botontkalking en de stevigheid van bindweefsel. Een behandelingsduur van gemiddeld 20 min. met de Power Plate heeft hetzelfde effect als 5 kwartier spierkracht training op conventionele trainingsapparatuur. Ideaal dus voor mensen die om wat voor reden dan ook hun lichaam niet zwaar kunnen of willen belasten.

Indicaties voor de Power Plate zijn bijv.; fibromyalgie, osteoporose, ms en als ondersteuning bij afvallen of cellulitisbehandeling.

Voor vragen kunt U terecht bij onze gespecialiseerde powerplate-instructeurs Dominique Apers en Chantal Legierse of op www.powerplate.nl.
11121314151617

 

 

 

Rugscholing

Rugklachten! Bijna iedereen heeft er wel eens last van of kent wel iemand die er in meer of mindere mate last van heeft. De klachten zijn behoorlijk vervelend en hebben vaak een grote impact op het dagelijks leven van de persoon. Gelukkig kan men er zelf actief veel aan doen om de klachten te verhelpen of te voorkomen. Hoe men dit kan doen leert U tijdens de rugscholing.
De rugscholing bestaat uit acht groepslessen. Naast een stuk theoretische informatie bestaan deze lessen voornamelijk uit het actief en praktijkgericht bezig zijn met verbeteren van lichaamshouding en conditie. U leert in ons centrum onder persoonlijke begeleiding van een fysiotherapeut de rug op een rugvriendelijke manier te gebruiken. Tevens leert U welke oefeningen voor u geschikt zijn om de conditie van de rug en de algemene lichaamsconditie te verbeteren. Dit alles met als resultaat minder rugklachten en minder kans op het ontstaan van rugklachten.
Zit niet langer bij de pakken neer maar ga aan de slag en maak u sterk tegen rugklachten !!!

Voor vragen kunt U terecht bij onze specialiste in rugscholing Béatrice Boonman- Pladdet.