Specialisaties

logo-malnova-banejo-naw-gegevens

 

 

 

 

 

 

 


Scroll naar beneden voor informatie over onze specialisaties:

Algemene fysiotherapie

Fysiotherapie bij parkinson en multiple sclerose

Shockwave

Phystrac

Power-Plate (trilplaat) training


De algemeen fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer.
De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, massagetherapie en elektrotherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben.
Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.
Alle fysiotherapeuten die bij Malnova Banejo werkzaam zijn, hebben alvorens zich te gaan specialiseren, de opleiding tot algemeen fysiotherapeut afgerond. Voor algemene vragen kunt U dan ook bij ons terecht. Voor meer specialistischer vragen kunnen wij U eventueel doorverwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut uit ons FYSIOMOVE team.
mobilisatie-cwk

 

 

 

 

 

 


Fysiotherapie bij Parkinson(isme)

Leven met Parkinson
De ziekte van Parkinson brengt beperkingen met zich mee. Sommige activiteiten zijn moeilijker uit te voeren zoals het omdraaien in bed of het dichtknopen van een blouse. Andere activiteiten kunnen trager gaan, zoals lopen of het opstaan uit een stoel. Het is belangrijk om uw eigen beperkingen na te gaan en te erkennen. Maar nog belangrijker is dat u zich richt op activiteiten die u wel kunt uitvoeren.

Wat is Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is Parkinson hetzelfde.

Diagnose
De belangrijkste lichamelijke symptomen van de ziekte van Parkinson zijn traagheid, beven en stijfheid, ook wel ‘bradykinesie’, ’tremor’ en ‘rigiditeit’ genoemd.

Deze symptomen komen echter ook voor bij een groot aantal andere ziekten.
Er bestaat geen test om de ziekte van Parkinson tijdens het leven met zekerheid vast te stellen. De neuroloog kan de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ pas met 100% zekerheid stellen als, na het overlijden, de hersenen onder de microscoop bekeken worden. Ervaren neurologen kunnen de diagnose wel met een behoorlijk hoge mate van zekerheid vaststellen. Hiervoor is het luisteren naar de patiënt en het lichamelijk onderzoek het meest belangrijk.

Behandeling
Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen af in bepaalde delen van de hersenen. Hierdoor ontstaat een tekort aan de chemische stof ‘dopamine’. Parkinson is niet te genezen en de achteruitgang van de ziekte kan niet worden stopgezet of afgeremd. De behandeling is daarom gericht op het onderdrukken van de symptomen door het dopaminetekort aan te vullen.

Wat is ParkinsonNet?
ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

Voor meer informatie kunt U terecht bij onze parkinsonspecialist, welke is aangesloten bij het ParkinsonNet Zeeuws-Vlaanderen, Dominique Apers. Dit netwerk bestaat naast de neuroloog dr. Breukelman, een verpleeghuisarts, uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, apothekeres, logopedistes, diëtisten, specialisten ouderenzorg , een psycholoog en parkinsonverpleegkundigen. Dominique is als fysiotherapeut één van de vertegenwoordigers voor Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie vind u ook bij de parkinson(isme)vereniging of op het parkinsonnet.
neurologiegroep

 

 

 

 

 

 

neurologie-bodyline

 

 

 

 

 

 

Parkinson Vereniging logo

logo-parkinsonnet

 

 

 

 

 

 


 

Shockwave

Wat is shockwave-therapie?
Shockwave-therapie is een moderne en erg doeltreffende behandelmethode. In de moderne pijntherapie worden de helende eigenschappen van deze shockwave-therapie toegepast voor de behandeling van pijnlijke zones. Net als bij de niersteenvergruizer worden met een apparaat drukgolven opgewekt. Het pijngebied wordt hieraan blootgesteld. Het lichaam reageert met een verhoogde stofwisseling en bloedcirculatie. Hierdoor wordt het lichaam aangezet tot zelfgenezing. Voor de behandeling begint zal de fysiotherapeut eerst een aantal vragen aan u stellen en u onderzoeken. Dit om een beeld te krijgen van de klachten en om het behandelgebied vast te stellen.

Wat zijn de effecten van shockwave-therapie?
1. Verbeterde doorbloeding in de behandelzone
2. Stimuleren van het genezingsproces
3. Pijndempend effect
4. Afbreken van littekenweefsel en kalkafzetting

Indicaties voor shockwave-therapie
Shockwave wordt toegepast bij:
1. Peesaandoeningen (tennis- golferelleboog, achillespees, kniepees, etc.)
2. Slijmbeursontstekingen
3. Kalkafzettingen in de schouder
4. Hielspoor
5. Spierklachten (bv: rugklachten, triggerpoints, spanningshoofpijn, etc.)

Wat zijn de voordelen?
Al na 2 of 3 behandelingen geeft 80% van de behandelde patiënten aan minder pijn te hebben en blijkt de beweeglijkheid te zijn toegenomen. De behandeltijd is erg kort ( 5-15 minuten per sessie) en er zijn gemiddeld slechts 3-5 behandelingen nodig voor therapiesucces is bereikt. U hoeft niet verdoofd te worden. Shockwave voorkomt vaak injectie of operatie. Verder wordt de oorzaak behandeld en niet de symptomen. Er zijn ook weinig bijwerkingen. Wel kan er direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan.

Direct toegankelijk
U kunt, zowel als inwoner van Nederland als België, zonder verwijzing van een arts contact opnemen met Malnova Banejo voor informatie over de voorwaarden, de kosten en behandelingsmogelijkheden met SHOCKWAVE. Malnova Banejo is aangesloten bij Impuls/ NVMST, de Nederlandse Vereniging voor Musculo- Skeletale Shockwavetherapie.

Voor vragen over de shockwavebehandeling kunt U het best bij onze gespecialiseerde shockwave therapeut Dominique Apers terecht.
shockwave-apparaatshockwave-gel

 

 

 

 

Multiple Sclerose

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong-volwassen leeftijd die een ingrijpende impact kan hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. MS gaat nooit over. Het is daarom belangrijk dat iemand met MS zelf leert wat deze ziekte inhoudt, wat de mogelijke gevolgen zijn, hoe klachten en symptomen te verlichten zijn en welke zorgverleners ingeschakeld kunnen worden

Multiple sclerose (afgekort MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Hieronder worden verstaan: de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. Wat is multiple sclerose nu precies en welke vormen zijn er? Welke klachten komen voor? En kan MS worden behandeld? Via de PDF brochure en video verstrekt MS Zorg Nederland hierover de nodige informatie.MS is helaas niet te genezen. Wel kunnen diverse medicijnen de ziekte afremmen en rustiger laten verlopen. Daarnaast zijn er verschillende manieren om symptomen of klachten te beïnvloeden.Fysiotherapie bij MS.Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken. De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, zijn ook andere behandelingen mogelijk. Een fysiotherapeutische behandeling bij MS kan zich richten op:

  • stijfheid bestrijden;
  • spieren en gewrichten beweeglijk houden;
  • spierkracht onderhouden;
  • pijnbestrijding;
  • zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen;
  • een goede ademhaling houden of verbeteren;
  • adviezen over hulpmiddelen;
  • doorbloedingsproblemen voorkomen.

Als de MS stabiel is en er zijn klachten, dan duurt een behandeling meestal een paar weken of maanden. Meestal krijgt de patiënt dan ook een oefenschema mee voor thuis, bijvoorbeeld om beter te leren lopen. In een periode van verergering van de MS-klachten, kan de fysiotherapeut één of meer keren per week spieren en gewrichten soepel houden. Patiënten die gebonden zijn aan bed of rolstoel, kunnen ook thuis behandeld worden.

Omdat vermoeidheid een veel voorkomende klacht bij MS is, zal de fysiotherapeut er goed op letten dat oefeningen niet extreem inspannend zijn.

Over MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken.

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Om haar doelstelling te realiseren bewandelt MS Zorg Nederland twee sporen, namelijk het beschrijven en vormgeven van de meest optimale zorg denkbaar en daarnaast het initiëren, stimuleren en faciliteren van regionale netwerken van deskundige zorgverleners.

Voor Fysiomove is Dominique Apers, fysiotherapeut van Malnova Banejo te Clinge, bij MS Zorg Zeeuws- Vlaanderen aangesloten. In dit samenwerkingsverband werken de neurologen van ZorgSaam samen met onder andere 1e en 2e lijns fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, specialisten ouderenzorg en psycholoog. Naast het bijwonen van het jaarlijkse landelijke MS congres komt dit netwerk enkele malen per jaar bijeen. Dit alles om de MS Zorg in Zeeuws- Vlaanderen zo optimaal mogelijk te krijgen. Dominique is als fysiotherapeut één van de vertegenwoordigers voor Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie vind u ook bij MS Zorg Nederland.


Phystrac

Wie kent er niet iemand met Carpaal Tunnel Syndroom? Er is ook in Zeeuws- Vlaanderen een alternatief voor operatieve behandeling van deze aandoening: Phystrac.

Carpaal tunnel syndroom (CTS)
CTS is een aandoening waarbij de medianus zenuw knel komt te zitten in de polstunnel. De aandoening komt vaak voor. Wel 10 tot 15% van de volwassen bevolking heeft er last van. CTS kan vervelende klachten geven zoals: Nachtelijke pijn en tintelingen in de hand, met name in de duim, wijs- en middelvinger, met in een later stadium krachts – en gevoelsverlies in de hand. De klachten kunnen uitstralen in de gehele arm. Vaak zie je de klachten aan beide handen tegelijk voorkomen. Het komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen. Oorzaken voor deze aandoening zijn meestal een ongunstige werkhouding of zwelling in de pols (denk aan een trauma, ontsteking bij reuma/ artrose of bij zwangerschap).

De aandoening geneest vaak niet vanzelf. De mogelijke therapieën tot nu toe zijn nachtspalk en injectie met cortisosteroid. Als dit niet helpt volgt meestal een operatie. Hierbij wordt meer ruimte in de pols gemaakt. Ondanks de goede resultaten bij operatie, kunnen mensen een tijdje hierna niet werken en er bestaat altijd (geringe) kans op complicaties. Regelmatig komen de klachten na verloop van tijd ook terug.

Phystrac
Er is al een aantal jaren in Nederland een apparaat op de markt, speciaal ontwikkeld voor behandeling van CTS. Er zijn inmiddels in Nederland meer dan 70 locaties waar met dit apparaat succesvol wordt gewerkt. Vanaf 1 november 2012 is ook behandeling in Zeeuws- Vlaanderen mogelijk.

Werking
Het is een apparaat waarbij een herhaalde tractie op de onderarm wordt uitgevoerd. Hierdoor worden structuren, spieren en ligamenten, welke betrokken zijn bij het in stand houden van de klachten bij CTS, ontspannen. Daardoor ontstaat minder druk op structuren in de polstunnel en vermindert het inklemmen van de medianus zenuw.

De behandeling is over het algemeen eenvoudig toe te passen en is pijnloos. Bij 70 procent van de mensen welke met het Phystrac apparaat zijn behandeld, treedt verbetering van klachten op. Hoe sneller behandeld kan worden, hoe sneller en beter het resultaat!

Uit onderzoek blijkt dat 2 jaar na eindigen van de Phystrac behandeling de meeste mensen nog tevreden zijn.

Voordelen
-Voorkomt vaak een operatie.
-Door kunnen blijven werken tijdens de behandelserie, geen arbeidsverlies.
-Kortdurende behandeling van 15 minuten per sessie.
-Vaak na enkele behandelingen al resultaat merkbaar.
-Eindresultaat na gemiddeld 12 behandelingen bereikt.
-Pijnloze behandeling.
-Geen bijwerkingen.

Direct toegankelijk
U kunt, zowel als inwoner van Nederland als België, zonder verwijzing van een arts contact opnemen met Malnova Banejo voor informatie over de voorwaarden, de kosten en behandelingsmogelijkheid met Phystrac.

Voor vragen kunt u terecht bij onze specialist in Phystracbehandeling: Dominique Apers. Meer informatie over phystrac of het carpaal tunnel syndroom kunt u vinden op www.phystrac.com

phystrac-patient1

 

 


Power- Plate (trilplaat)training

Met dit apparaat wordt d.m.v. een totale lichaamsvibratie en een niet al te grote inspanning een wetenschappelijk bewezen positieve invloed uitgeoefend op o.a. spierkracht, botontkalking en de stevigheid van bindweefsel. Een behandelingsduur van gemiddeld 20 min. met de Power Plate heeft hetzelfde effect als 5 kwartier spierkracht training op conventionele trainingsapparatuur. Ideaal dus voor mensen die om wat voor reden dan ook hun lichaam niet zwaar kunnen of willen belasten.

Indicaties voor de Power Plate zijn bijv.; fibromyalgie, osteoporose, ms en als ondersteuning bij afvallen of cellulitisbehandeling.

Voor vragen kunt U terecht bij onze gespecialiseerde powerplate-instructeurs Dominique Apers en Chantal Legierse of op www.powerplate.nl.
11121314151617