Specialisaties

Specialisatie

Scroll naar beneden voor meer informatie over onze specialisaties:

algemene fysiotherapie
fyranet (reuma)
hydrotherapie
sportrevalidatie
hartfalenreactivatie
fysiofitness
fysiofitscan
claudicatio intermittens

De algemene fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.
De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem te helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.
De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk.
Beide fysiotherapeuten die in onze praktijk werkzaam zijn, hebben alvorens zich te gaan specialiseren, de opleiding tot algemeen fysiotherapeut gedaan. Voor algemene vragen kunt U dan ook bij ons terecht.
Voor meer specialistischer vragen kunnen wij U eventueel doorverwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut uit ons Fysiomove team.

Fyranet

-Fyra- staat voor fysiotherapie bij reumatische aandoeningen, -net- staat voor netwerk; een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde zorgverleners van patienten met reumatische klachten. Dit netwerk is georganiseerd in samenwerking met huisartsen, specialisten o.a. reumatologen orthopeden, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, reumaconsulenten en de reumavereniging.
Fyranet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het verlenen van zorg aan patiënten met reumatische klachten. Fyranet Zeeland is een afdeling van dit grote netwerk en betreft het verzorgingsgebied van alle ziekenhuizen op de Zeeuwse eilanden. Fyranet Zeeland is weer onderverdeeld in drie nauw samenwerkende regio’s, te weten Zeeuws Vlaanderen met Ziekenhuis De Honte te Terneuzen, Walcheren met Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen en De Bevelanden met het Oosterschelde Ziekenhuis te Goes.
Fyranet is een initiatief van de medische faculteiten van de universiteiten van Leiden, Enschede en Rotterdam. Het project wordt door deze universiteiten voortdurend ondersteund en begeleid.
Voor vragen kunt u terecht bij onze specialiste, welke bij Fyranet is aangesloten: Esmeralda Bral. Of op www.fyranetzeeland.nl.

Hydrotherapie

Bewegen in water is voor mensen met stijve spieren en/of gewrichten een zaligheid. Immers, water maakt licht, water draagt en het warme water ontspant en vermindert de pijn. Onder begeleiding van een fysiotherapeut die in hydrotherapie gespecialiseerd is, krijgt u een voor u optimaal bewegingsprogramma aangeboden.
Wie komen hiervoor in aanmerking?
Mensen met klachten van het bewegingsapparaat waar water, dat extra verwarmd is, een stimulerende en helpende factor kan zijn. Zoals reumatische klachten, orthopedische klachten, b.v. een ‘frozen shoulder’ en chronische pijnklachten. Hierdoor is het mogelijk om oefeningen te doen die op het droge wellicht niet mogelijk zijn. Daarnaast mensen met klachten van het zenuwstelsel, b.v. na een herseninfarct. Hierbij kan water helpen om de balans in het lichaam weer te bevorderen: een lichaam of lichaamsdeel wat zover weg lijkt.
Tevens kunnen op veilige wijze evenwichtsreacties getraind worden.
Voor alle behandelingen geldt een behandelprotocol wat vooraf met u wordt besproken. Sinds 1 januari 2006 is een verwijzing voor Hydrotherapie niet meer nodig (directe toegankelijkheid).
Voor vragen of om u aan te melden voor hydrotherapie kunt u terecht bij Richard Bral.

zwembad

Sportrevalidatie

Je vindt hier informatie over wat de fysiotherapeut op gebied van sportrevalidatie voor je kan betekenen. Uiteraard kan hij (of zij) je bijstaan wanneer je een blessure hebt. Maar de revalidatietherapeut adviseert ook over de opbouw van je training, over schoenen en braces of hij helpt je bij de keus van een sport die bij jou past:

  • Beginnende sporters:
    Veel mensen willen wel sporten of bewegen, maar weten niet goed hoe. Wellicht herken je dat. Misschien is het al lang geleden dat je voor het laatst hebt gesport, ben je in de loop van de tijd zwaarder geworden of is het vanwege je handicap of chronische ziekte nu eenmaal niet zo eenvoudig om te gaan sporten.
  • Amateur- en topsport:
    Veel vrije tijd wordt tegenwoordig aan sportactivteiten besteed en leid bij velen al snel tot een prestatiegericht doel bijv.een hoge competieklasse spelen, een colle in de Zuid-frans Alpen op de fiets beklimmen of een marathon lopen. Hierbij kunnen diverse blessures ontstaan vaak door landurig eenzijdige belasting en/of onvoldoende belastbaarheid.

Advies en begeleiding:
De sportrevalidatietherapeut kan beginnende sporters helpen bij het kiezen van een activiteit die bij je past of ervaren sporters een sport-specifiek trainingsprogramma geven. Hij is deskundig op het gebied van het menselijk lichaam en dan speciaal als het gaat om sporten en bewegen en heeft zeker feeling met sport vooral als hij dan zelf ook nog een fanatiek sporter is.
De revalidatietherapeut kan je ook vertellen wát je kan doen en hóe je het kunt doen. Met andere woorden: hij geeft advies en kan je er ook bij begeleiden. Hoe gaat dat dan in zijn werk, vraag je je af? Wel, je belt een sportrevalidatietherapeut bij jou in de buurt en maakt een afspraak. Tijdens die afspraak kun je de therapeut vertellen wat je wilt en hij zal je van alles en nog wat vragen over je sportverleden en je gezondheid. Hij zal ook de nodige (sportspecifieke)testen bij je afnemen.
Dergelijke testen maken hem (en jou) duidelijk hoe fit je bent. Ben je niet erg fit, wanhoop dan niet! Je bent immers op het juiste adres om fitter te worden. Want dat is de volgende stap! De sportrevalidatietherapeut begeleidt je hierbij. Dat kan tijdens elke training het geval zijn, of je komt een keer in de week langs om bij te praten en eventueel weer opnieuw een test te doen. Het is prettig te weten dat de therapeut samenwerkt met andere (para)medici in jouw regio.
Mocht je bijvoorbeeld ook naar een diëtist willen, dan stemmen de sportrevalidatietherapeut en de diëtist hun begeleiding op elkaar af.
Voor vragen of om u aan te melden voor sportrevalidatie kunt u terecht bij Richard Bral.

Hartfalenreactivatie

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van het hart. Hartfalen wordt ingedeeld in vier klassen al naar gelang de ernst van de aandoening.
Oorzaak en klachten:
Hartinfarct; De belangrijkste oorzaak van hartfalen is een hartinfarct.Een hartinfarct heeft tot gevolg dat een stukje hartspier afsterft, waardoor het hart minder krachtig kan pompen.
Hoge bloeddruk; Bij een langdurige te hoge bloeddruk wordt de hartspier dikker en stijver, waardoor de pompkracht achteruitgaat.
Hartklepgebreken; Door vernauwde of niet goed sluitende hartkleppen moet het hart extra hard werken, waardoor het overbelast kan raken.
Hartritmestoornissen; Als gevolg van hartritmestoornissen kan het hart te snel, te langzaam of onregelmatig gaan kloppen.
Cardiomyopathie; Cardiomyphatie is een ziekte van de hartspier. Doordat de hartspiercellen een abnormale bouw en functie hebben kan het hart minder goed pompen.
Doordat de pompfunctie van het hart is veminderd, krijgen sommige lichaamsdelen minder bloed waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. Veel voorkomende klachten bij hartfalen zijn vermoeidheid, vocht vasthouden, vol gevoel in de bovenbuik en verminderde eetlust, ’s nachts vaak moeten plassen, slapeloosheid, verstopping (obstipatie) en koude handen en voeten.
Beweegprogramma:
Inmiddels is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat training bij geselecteerde patienten met hartfalen veilig is. Bewegen blijkt ook belangrijk te zijn voor de conditie van patienten met hartfalen (Coats 2000). Een poliklinisch beweegprogramma vormt een belangrijk onderdeel van de zorg voor patienten met hartfalen.Goede zorg draagt bij over het verbeteren van de kwaliteit van het leven voor van deze patienten en aan het voorkomen van complicaties en heropnames.
Voordat men kan beginnen met de fysieke training van patienten met hartfalen wordt een screening en inspanningstest uitgevoerd; de huidige belastbaarheid en gezondheidstoestand wordt in kaart gebracht.
Aan de hand van de resultaten van de testen wordt het activiteitenniveau bepaald.
Samen met de patient wordt een beweegprogramma opgesteld waarbij trainingseffecten leiden tot de volgende doelen (Gianuzzi et al, 2001):
– Toename van kwaliteit van leven;
– Toename van activiteiten in het dagelijks leven;
– Afname van kortademigheid en vermoeidheid;
– Vermindering van ziektegevoel en depressie;
– Toename van onafhankelijkheid;
– Verbetering van inspanningsvermogen;
– Afname van spierzwakte;
– Vermindering van slaapstoornissen.
Voor vragen of om u te melden voor hartfalenreactivatie kunt u terecht bij Richard Bral.

Fysiofitness

‘Nederland in beweging’ wordt tegenwoordig vaak gescandeerd door allerlei gezondheidsinstellingen. Regelmatig lichamelijke activiteit verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, osteoporose, diabetis mellitus type II, colonkanker, angst en depresseie(Pate,1995).
De fysiofitness is bij uitstek een uitstekende methode om ‘het bewegen’ te starten. Onder vakkundige begeleiding d.m.v. een fysiofitscan een lichamelijk onderzoek ondergaan om daarna met een individueel aangepast trainingsschema te kunnen trainen.

Fysiofitscan

De fysiofitscan is een hulpmiddel om clienten te adviseren en te begeleiden bij het (weer) (gaan) bewegen voor gezondheid en fitheid. Deze is toegankelijk voor een breed publiek. Door middel van verschillende tests wordt een indruk van de conditie van de client verkregen. De uitkomst van de tests wordt vergeleken met normwaarden zodat een betrouwbare vergelijking te maken is. Er is zowel aandacht voor lichamelijke fitheid als voor gezond bewegen en er wordt geziocht naar mogelijkheden die zoveel mogelijk aansluiten bij het leefpatroon van de client.

Fitnesstraining
Niet alleen voor oudere mensen of beginnende sporters is de fitness een uitstekend middel om goed op maat te kunnen sporten maar ook voor exsporters die wegens blessures met hun sport gedwongen waren te stoppen is fitness een mooie oplossing om te blijven bewegen. Na een gericht onderzoek kan onder vakkundige begeleiding meestal met lichamelijke beperkingen nog goed worden gefitnesst. Zelfs kan er vaak middels fitness en onder vakkundige leiding na verloop van tijd nog een oplossing worden gevonden om de vroegere sport al dan niet met aanpasing terug op te pakken.
Voor vragen of om u te melden voor fysiofitness kunt u terecht bij Richard Bral.

Claudicationet

Claudicatio intermittens is een vaatziekte. Bij claudicatio intermittens krijgt u tijdens het lopen pijn, kramp of een doof of moe gevoel in uw been. De klachten kunnen in de voet, de kuit, het dijbeen of de bil optreden. Als u stilstaat verdwijnen de klachten. Soms heeft u een koud gevoel in uw voet. Loopt u weer verder, dan beginnen de klachten na eenzelfde loopafstand opnieuw. Iemand met claudicatio intermittens heeft meer kans op andere hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of beroerte. Bij claudicatio intermittens zijn de bloedvaten van het been vernauwd. Als u dan gaat lopen, stroomt er te weinig bloed door het been. De spieren krijgen te weinig zuurstof en daardoor krijgt u de klachten. De vernauwing van de bloedvaten kan bijvoorbeeld ontstaan door roken, een hoog cholesterol of te weinig beweging. Deze zogenaamde risicofactoren geven slagaderverkalking. In de wand van de slagaderen hopen zich vetten, kalk en ontstekingscellen op. De voorheen elastische wand van uw slagaderen wordt steeds stugger en dikker en gaat verkalken. De slagaderen worden zo steeds nauwer. Als iemand met claudicatio intermittens stil staat, komen de spieren tot rust. De bloedstroom kan dan zuurstof aanvullen. Daardoor verdwijnt de pijn.

De belangrijkste maatregel bij claudio intermittens is zorgen voor een betere doorbloeding in het been. Dat kunt u bereiken door:

  • – niet te roken
  • – het cholesterol te verlagen
  • – meer te wandelen
  • – looptraining met een gespecialiseerde fysiotherapeut

U kunt de bloedtoevoer naar uw benen verbeteren door regelmatig te gaan wandelen. Loopoefeningen zorgen ervoor dat de bloedstroom door de kleinere vaten toeneemt. Geleidelijk ontstaan er ‘sluiproutes’ die het bloed om de vernauwde vaten heen leiden. Op deze manier worden uw benen weer beter van bloed voorzien. De spieren krijgen meer zuurstof en u heeft minder gauw klachten. Na verloop van tijd kunt u een grotere afstand afleggen voordat de klachten optreden.

Looptraining onder fysiotherapeutische begeleiding; Vanwege pijnklachten die optreden tijdens het lopen is het heel nuttig om te beginnen onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Na een looptest krijgt u instructies bij het opstarten van een aangepast loopschema en worden andere voor u noodzakelijke oefeningen aangeleerd. U krijgt advies over hoe om te gaan met pijn en wordt voorts gecoached bij het uitvoeren van het loopschema en maken van huiswerkschema. Houd dat minstens een half jaar vol. Dan gaat u het verschil merken. Daarna is het belangrijk om zelf te blijven trainen. Spreek met uw fysiotherapeut af wanneer u weer voor controle komt om te bespreken hoe het gaat.

Een claudicatio gespecialiseerd fysiotherapeut is aangesloten bij het landelijk Claudicationet; http://www.claudicationet.nl/

In onze praktijk is Richard Bral aangesloten bij dit netwerk. Voor meer informatie kunt u bij hem terecht.