Parkinson

Leven met Parkinson
De ziekte van Parkinson brengt beperkingen met zich mee. Sommige activiteiten zijn moeilijker uit te voeren zoals het omdraaien in bed of het dichtknopen van een blouse. Andere activiteiten kunnen trager gaan, zoals lopen of het opstaan uit een stoel. Het is belangrijk om uw eigen beperkingen na te gaan en te erkennen. Maar nog belangrijker is dat u zich richt op activiteiten die u wel kunt uitvoeren.

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is Parkinson hetzelfde.

Diagnose
De belangrijkste lichamelijke symptomen van de ziekte van Parkinson zijn traagheid, beven en stijfheid, ook wel ‘bradykinesie’, ‘tremor’ en ‘rigiditeit’ genoemd. Deze symptomen komen echter ook voor bij een groot aantal andere ziekten.
Er bestaat geen test om de ziekte van Parkinson tijdens het leven met zekerheid vast te stellen. De neuroloog kan de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ pas met 100% zekerheid stellen als, na het overlijden, de hersenen onder de microscoop bekeken worden. Ervaren neurologen kunnen de diagnose wel met een behoorlijk hoge mate van zekerheid vaststellen. Hiervoor is het luisteren naar de patiënt en het lichamelijk onderzoek het meest belangrijk.

Behandeling

Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen af in bepaalde delen van de hersenen. Hierdoor ontstaat een tekort aan de chemische stof ‘dopamine’. Parkinson is niet te genezen en de achteruitgang van de ziekte kan niet worden stopgezet of afgeremd. De behandeling is daarom gericht op het onderdrukken van de symptomen door het dopaminetekort aan te vullen.

De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Deze laatste training vind plaats in sportcentrum Bodyline te Hulst.

 

Wat is ParkinsonNet?
ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

Voor meer informatie kunt U terecht bij onze parkinsonspecialist, welke is aangesloten bij het ParkinsonNet Zeeuws-Vlaanderen, Dominique Apers. Dit netwerk bestaat naast de neuroloog dr. Breukelman uit een verpleeghuisarts, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten en parkinsonverpleegkundigen. Dominique is als fysiotherapeut één van de vertegenwoordigers voor Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie vind u ook bij de parkinson(isme) vereniging of op het ParkinsonNet.

Parkinson Vereniging logo

logo-parkinsonnet

neurologie-bodyline   neurologiegroep   aq