Mindfulness/ ACT en AOT bij spanningsklachten

Fysiotherapie en stress- gerelateerde klachten

Een beetje gezonde spanning kent iedereen, het is zelfs goed voor een mens. Als echter hetgeen dat van een persoon verwacht wordt aanhoudend meer is dan hij of zij eigenlijk aan kan, kunnen er klachten ontstaan. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn : spierklachten, slaapproblemen en piekeren, hyperventilatieklachten, spierspanningshoofdpijn, vermoeidheid, gevoel van onrust, spanning en somberheid….

Zulke “stressklachten“ vragen om een specifieke aanpak. Naast de gebruikelijke fysiotherapeutische technieken, zoals massage en oefentherapie, past de fysiotherapeut bij stress-gerelateerde klachten ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen toe. Methoden die hiervoor gebruikt worden zijn onder andere “Aandachtgerichte Cognitieve Therapie“ beter bekend als “Mindfulness“, en ademhalingsinstructies volgens de methode van Dixhoorn.

Tijdens de behandelingen bij de fysiotherapeut gaat de patient samen met de therapeut op zoek naar mogelijke oorzaken van de klacht, wordt de klacht zelf behandeld en leert de patient vroege signalen van te hoge spanning herkennen zodat nieuwe klachten kunnen worden voorkomen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Beatrice Boonman-Pladdet. Fysiotherapeut gespecialiseerd in de behandeling van stress-gerelateerde klachten.

Mindfulness

Mindfulness is een “bewuste, open en vriendelijke aandacht die vrij is van veroordelingen“. De patient leert zaken in het leven te bekijken zonder er een oordeel over te geven of een label op te plakken. Net als een kind dat iets voor de eerste keer in zijn leven ziet.

Bij Mindfulness leert de patient zich bewust te zijn van het moment waarin hij leeft. Vaak leeft een mens niet in het hier- en- nu maar is in gedachten in het verleden of in de toekomst. Zo kan er een heel leven al rennend en vliegend onbewust aan iemand voorbij gaan. Door bewust in het moment te zijn herkent de patient negatieve gedachten die spanningen en problemen kunnen veroorzaken. Zo krijgt de patient meer keuzes in het leven. Keuzes over hoe hij wil denken en hoe hij zich wil voelen.

Mindfulness is daarom een effectieve manier om klachten en problemen het hoofd te bieden.

Tijdens de behandeling oefent de patient onder begeleiding van de therapeut. Voor thuis krijgt hij huiswerkoefeningen mee. De oefeningen bestaan uit ademhalingsoefeningen en andere lichaamsgerichte oefeningen ter bevordering van het bewustzijn.

Er is binnen de behandeling ruimte voor het bespreken van gedachten, emoties en fysieke gewaarwordingen. De therapeut neemt uiteraard niet de rol over van de psycholoog. Beatrice Boonman- Pladdet is onze specialiste in mindfulness.

6      7