Multiple Sclerose

Multiple Sclerose

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong-volwassen leeftijd die een ingrijpende impact kan hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. MS gaat nooit over. Het is daarom belangrijk dat iemand met MS zelf leert wat deze ziekte inhoudt, wat de mogelijke gevolgen zijn, hoe klachten en symptomen te verlichten zijn en welke zorgverleners ingeschakeld kunnen worden

Multiple sclerose (afgekort MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Hieronder worden verstaan: de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. Wat is multiple sclerose nu precies en welke vormen zijn er? Welke klachten komen voor? En kan MS worden behandeld? Via de PDF brochure en video verstrekt MS Zorg Nederland hierover de nodige informatie.

MS is helaas niet te genezen. Wel kunnen diverse medicijnen de ziekte afremmen en rustiger laten verlopen. Daarnaast zijn er verschillende manieren om symptomen of klachten te beïnvloeden.

Fysiotherapie bij MS.

Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken. De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, zijn ook andere behandelingen mogelijk. Een fysiotherapeutische behandeling bij MS kan zich richten op:

  • stijfheid bestrijden;
  • spieren en gewrichten beweeglijk houden;
  • spierkracht onderhouden;
  • pijnbestrijding;
  • zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen;
  • een goede ademhaling houden of verbeteren;
  • adviezen over hulpmiddelen;
  • doorbloedingsproblemen voorkomen.

Als de MS stabiel is en er zijn klachten, dan duurt een behandeling meestal een paar weken of maanden. Meestal krijgt de patiënt dan ook een oefenschema mee voor thuis, bijvoorbeeld om beter te leren lopen. In een periode van verergering van de MS-klachten, kan de fysiotherapeut één of meer keren per week spieren en gewrichten soepel houden. Patiënten die gebonden zijn aan bed of rolstoel, kunnen ook thuis behandeld worden.

Omdat vermoeidheid een veel voorkomende klacht bij MS is, zal de fysiotherapeut er goed op letten dat oefeningen niet extreem inspannend zijn.

Over MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken.

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Om haar doelstelling te realiseren bewandelt MS Zorg Nederland twee sporen, namelijk het beschrijven en vormgeven van de meest optimale zorg denkbaar en daarnaast het initiëren, stimuleren en faciliteren van regionale netwerken van deskundige zorgverleners.

Voor Fysiomove is Dominique Apers, fysiotherapeut van Malnova Banejo te Clinge, bij MS Zorg Zeeuws- Vlaanderen aangesloten. In dit samenwerkingsverband werken de neurologen van ZorgSaam samen met onder andere 1e en 2e lijns fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, specialisten ouderenzorg en psycholoog. Naast het bijwonen van het jaarlijkse landelijke MS congres komt dit netwerk enkele malen per jaar bijeen. Dit alles om de MS Zorg in Zeeuws- Vlaanderen zo optimaal mogelijk te krijgen. Dominique is als fysiotherapeut één van de vertegenwoordigers voor Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie vind u ook bij MS Zorg Nederland.