Hartrevalidatie

Hartfalenreactivatie

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van het hart. Hartfalen wordt ingedeeld in vier klassen al naar gelang de ernst van de aandoening.

Oorzaak en klachten:

Hartinfarct; De belangrijkste oorzaak van hartfalen is een hartinfarct.Een hartinfarct heeft tot gevolg dat een stukje hartspier afsterft, waardoor het hart minder krachtig kan pompen.
Hoge bloeddruk; Bij een langdurige te hoge bloeddruk wordt de hartspier dikker en stijver, waardoor de pompkracht achteruitgaat.
Hartklepgebreken; Door vernauwde of niet goed sluitende hartkleppen moet het hart extra hard werken, waardoor het overbelast kan raken.
Hartritmestoornissen; Als gevolg van hartritmestoornissen kan het hart te snel, te langzaam of onregelmatig gaan kloppen.

Cardiomyopathie; Cardiomyophatie is een ziekte van de hartspier. Doordat de hartspiercellen een abnormale bouw en functie hebben kan het hart minder goed pompen.
Doordat de pompfunctie van het hart is veminderd, krijgen sommige lichaamsdelen minder bloed waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan.

Veel voorkomende klachten bij hartfalen zijn vermoeidheid, vocht vasthouden, vol gevoel in de bovenbuik en verminderde eetlust, ’s nachts vaak moeten plassen, slapeloosheid, verstopping (obstipatie) en koude handen en voeten.

Beweegprogramma

Inmiddels is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat training bij geselecteerde patienten met hartfalen veilig is.Bewegen blijkt ook belangrijk te zijn voor de conditie van patienten met hartfalen (Coats 2000). Een poliklinisch beweegprogramma vormt een belangrijk onderdeel van de zorg voor patienten met hartfalen.Goede zorg draagt bij over het verbeteren van de kwaliteit van het leven voor van deze patienten en aan het voorkomen van complicaties en heropnames.
Voordat men kan beginnen met de fysieke training van patienten met hartfalen wordt een screening en inspanningstest uitgevoerd; de huidige belastbaarheid en gezondheidstoestand wordt in kaart gebracht.
Aan de hand van de resultaten van de testen wordt het activiteitenniveau bepaald.

Samen met de patient wordt een beweegprogramma opgesteld waarbij trainingseffecten leiden tot de volgende doelen (Gianuzzi et al, 2001): Toename van kwaliteit van leven; Toename van activiteiten in het dagelijks leven; Afname van kortademigheid en vermoeidheid; Vermindering van ziektegevoel en depressie; Toename van onafhankelijkheid; Verbetering van inspanningsvermogen; Afname van spierzwakte; Vermindering van slaapstoornissen.

Voor vragen of om u te melden voor hartfalenreactivatie kunt u terecht bij alle 5 praktijken van Fysiomove.

hartfalen